Какво представляват екологичните бои?

ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е МИСИЯ НА ВСИЧКИ…

Човекът се възползва от природата и нейните ресурси – особено с индустриалния взрив през последните 150 години, но сега, след като започна да осъзнава (макар може би не напълно) проблемите, които ще последват през следващите години, започна да търси корективни действия.

Потребителите осъзнават, че отношението им към околната среда трябва да се промени и трябва да започнат да уважават природата и нейните ресурси.

Бизнесът започва да осъзнава, че дейността му в много случаи засяга околната среда и че носи отговорността за справянето с проблемите, които създава.

ЕКОЛОГИЧЕН ЗНАК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ…

Държавите членки на Европейския съюз са включили опазването на околната среда в Договора от Маастрихт като една целите на обединена Европа, съзнавайки, че устойчивото икономическо развитие е невъзможно без зачитане на околната среда.

Целта е да се проектират, произвеждат и разпространяват продукти, които носят по-малко вреди за околната среда за целия си експлоатационен живот.

Имайки това предвид, през март 1992 г. бе въведена Системата за имплементиране в Общността за Регламент 880/1992 на ЕИО (ЕИО Регламент 880), която се основава на документирани, обективни и научни критерии за оценка дали един продукт е екологичен, или не.

Целта е екологичните продукти да не изостават по отношение на техническите и експлоатационните си характеристики.

Тази рамка е доброволна и има за цел да обхване възможно най-много категории продукти, а критериите трябва да бъдат преразглеждани на всеки пет години.

Всеки продукт, който отговаря на критериите, се сертифицира с „Маргаритка“ – екологичният знак на Европейския съюз.

Само продуктите, които носят екологичната маркировка, може да бъде характеризирани като екологични!

Системата за маркиране на екобезопасност е:

 • Общоевропейска
 • По желание
 • Селективна
 • Прозрачна и представителна
 • Официално одобрена
 • Базирана на редица критерии
 • С характерно лого (цветето)

Екологичните критерии се определят въз основа на това доколко даден продукт замърсява във всеки от етапите на своя експлоатационен живот – като се започне от добива и производството на суровини, през производствения процес, опаковането, дистрибуцията, използването, дълготрайността му и накрая изхвърлянето му в околната среда. Във всички тези етапи се вземат предвид следните фактори (множество критерии):

 • качеството на въздуха, качеството на водата;
 • защитата на почвата, намаляването на отпадъци;
 • енергоспестяването, управлението на природните ресурси;
 • предотвратяването на глобалното затопляне;
 • защитата на озоновия слой;
 • безопасността на околната среда, шума;
 • техническите и експлоатационните характеристики на продукта по време на приложението и употребата му;
 • инструкциите за безопасна употреба и изхвърлянето на остатъците от продукта в околната среда;

Специфичното лого (маргаритка) характеризира всички продукти, на които е придадена екологичната марка. Продуктите с „маргаритката“ са познати на от повече от 370 милиона потребители в Европа.

КРИТЕРИИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ СИМВОЛ НА БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

Екологичните критерии за интериорни и външни пространства

{Решение на Комисията (ЕС) 2014/312 / ЕС} следните:

 • Голяма покривност и производителност
 • Допълнително намаляване на вече пониженото съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) и ново ограничение за използването на полулетливи органични съединения (SVOC).
 • Висока устойчивост на често измиване (където е предвидено).
 • Висока адхезия, водоустойчивост и алкални повърхности.
 • Устойчивост на атмосферни условия без проблеми с тебеширен прах, обелване, мехурчета, пукнатини.
 • Исковете за удовлетворяване на свойства като хидроизолация, дишане, еластичност, запълване на пукнатини и противомухълно действие се проверяват от независим орган / лаборатория.
 • Липса на съдържание на тежки метали или карциногенни и токсични вещества (APEOS, DINP, DIDP, PFAS, PFCA, PFOA и свързаните с тях вещества, изброени в ОИСР „Предварителни списъци на PFOS, PFAS, PFOA“ (строги ограничения).
 • Допълнително ограничаване на опасните за хората и околната среда вещества за „целия експлоатационен цикъл“. Липса на съдържание на вещества или смеси, които са класифицирани като токсични, опасни за околната среда, дихателни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията.
 • Много ниски лимити за употребата на биоциди (например консерванти за контейнери, мембрани, оцветители).
 • Информация за потребителя за опазване на околната среда (Препоръки за почистване на инструменти и управление на отпадъците с цел намаляване на замърсяването на водата. Съвети за изчисляване на необходимото количество и използване на правилния грунд за намаляване на потреблението, но и намаляване на излишъка).
 • Летливи ароматни въглехидрати (VAH).

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА СЪСТАВА, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧНИ БОИ…

1. Защо екологични бои?

 • Равновесието в природата е нарушено.
 • Температурата на планетата се повишава, а климатът се променя.
 • Отговорността е на всеки.
 • Искате ли домът ви да бъде чист и подреден отвътре и отвън?
 • Замисляли ли сте се, че много други организми, животни или растения на нашата планета искат същото?
 • Използвайте екологични продукти.
 • Насърчавайте и останалите хора да използват екологични продукти.
 • Има начини да разкрасите дома си и същевременно да защитите нашата планета.

2. Какво представляват екологичните бои?

Екологични са боите, които замърсяват околната среда най-малко за целия си експлоатационен цикъл – от добива на суровини, през производствения процес, опаковането, разпространението, приложението и дълготрайното им използване, до окончателното им изхвърляне в околната среда.

Екологичните продукти, без да допускат никакви компромиси с качеството, съчетават екобезопасния си характер с най-добри технически характеристики, като това трябва да бъде сертифицирано от одобрена лаборатория на Европейския съюз.

За сметка на това, не всяка боя, който се разрежда с вода или не съдържа амоняк, е непременно екологична.

3. Какво представлява „Маргаритката“?

„Маргаритката“ е екомаркировката на Европейския съюз, сертифицираща боите, които отговарят на екологичните критерии, както е отчетено в 312/2014/ЕО. Само продуктите, означени с екомаркировката, могат да се нарекат ЕКОЛОГИЧНИ.

4. Всички водоразтворими бои ли са екологични?

Не! Екологичните са само тези продукти, които са сертифицирани с марката Ecological. Екологичните продукти замърсяват много малко околната среда за целия си експлоатационен цикъл и отговарят на специфични критерии за ефективност, трайност, съдържание на разтворители и токсични вещества, за което трябва да са изпитани и сертифицирани от независима организация.

5. Имат ли екологичните бои покривност?

За да отговаря една боя на критериите за оценка като екологична, тя трябва да е с ефективност от най-малко 8 m²/lt за пълно покритие, т.е.за завършена повърхност (например 2 ръце). Това означава, че екологичните бои имат голяма покривност.

Екологичните продукти на VECHRO надхвърлят това изискване, като осигуряват покривност повече от 9 m²/l.

6. Вярно ли е, че екологичните пластични и акрилни бои изсъхват по-бързо през летните месеци, което ги прави по-трудни за работа?

Пластичните и акрилните бои изсъхват по-бързо, особено през летните месеци, поради по-бързото изпаряване на водата.

Може да се използват пластични или акрилни бои със задоволителни резултати, независимо дали са екологични, или не.

Всички продукти Smaltoplast за повърхности на закрито и на открито са предвидени да се прилагат при климатичните условия в Гърция, които са много специфични, особено през летните месеци.

7. Защо да боядисвам повърхности на закрито или на открито със Smaltoplast Ecological?

Защото:

ще постигнете страхотна покривност и производителност, с матово покритие;

осигуряват силна адхезия и голяма издръжливост;

имат здравословни и безопасни формули;

ще дадете своя, макар и малък, принос във формирането на екологично съзнание на пазара.

8. Счита ли се за екологична такава маркировка, която е по системата за управление на околната среда ISO 14001?

ISO 14001 се отнася за системата за управление на околната среда, внедрена от дадена компания, но не е свързана с продуктите, за разлика от ISO 9001.

Екомаркировката се дава на продукти, а не на компании.

9. Екологичните бои по-скъпи ли са от конвенционалните?

МИТЪТ ЗА ЦЕНИТЕ

Пионерът в областта Vechro предлага цялостни системи за екологично боядисване на всякакви интериорни повърхности, с най-висококачествени продукти, подходящи за използване както от професионалисти, така и от непрофесионалисти, на по-ниски цени от конвенционалните бои, като ги предлага в най-добрите магазини за бои в цялата страна

Меню